top of page

Finansal Danışmanlık 

Besfin, müşterilerine  sunduğu  finansal danışmanlık hizmeti  ile değer yaratan, yenilikçi ve sonucu değiştiren,  mükemmel bir müşteri deneyimi yaratır. On yıla yakın deneyimi, dinamik, yetenekli, genç bir ekibi ve hiçbir şirkette olmayan büyük datası, insan ve bilgi en büyük kaynağıdır.  Bu kaynak ve yetkinliğimizle Şirketlerin finansal problemlerinin  çözümü  için  sadece öneri  değil birlikte ve sıkı çalışarak çözüm üretir. Besfin, farklı sektörlerde faaliyet gösteren birçok şirkete aşağıdaki finansal danışmanlık hizmetlerini vermektedir.

     Finansal Durum Değerlendirmesi

     Finansal Yönetim, Modelleme ve Krediler

     Finansal Yapılandırma

Finansal Durum Değerlendirmesi
(Due Diligence)

 • Finansal tablolar detaylı analiz edilerek şirketin finansal açıdan güçlü ve zayıf yönleri ortaya çıkarılır. Bu analizde , şirket bilgilerinin yanında sektör, rakip firmalar ve başarılı global firmaların finansal verileri de kullanılır. Bu sayede iyileştirilmesi gereken alanlarda çalışılarak sorunun daha fazla büyümeden, finansal sıkıntıya girmeden  çözülmesini  sağlar.

 

 • Şirket için  finansal Kritik performans göstergeleri (KPI) belirlenerek uzun vadeli  finans stratejisinin oluşturulması.

 

 • İyileştirilmesi gereken alanlar için detaylı öneri ve aksiyon planı yapılır.

Finansal Yönetim, Planlama ve Krediler

Finansal Yönetimin temel amacı şirketin finansal yükümlülüklerini her koşulda yerine getirecek  güç ve esnekliğe sahip olmasını sağlamaktır. Alt konu başlıkları,

 •   Kısa ve uzun vadeli finansal planlama

Finansal Planlama, hedeflerin belirlenmesi, finansal stratejilerin tespiti, değerlendirilmesi ve izlenmesi, belirsizliklerin yönetimi açısından çok kritik ve öneme sahiptir.

 • Mali Yapının Güçlendirilmesi ve Temel Finansal Rasyolar

Uzun vadede güçlü bir mali yapıya ve iyi bir ratinge sahip olmak başta bankalar olmak üzere şirketin tüm paydaşları için önemlidir. Bankalardan borçlanır iken limit, faiz oranı, vade ve teminat açısından en iyi şartlarda borçlanabiliriz.

 

 1. Finansal Borçların azaltılması

 2. Finansman Giderlerinin Azaltılması

 3. Borçluluk Rasyolarının iyileştirilmesi

 

 

 • Uzun Vadeli Banka İlişkisini Oluşturmak ve Geliştirmek

Şirketimizin fon ihtiyacının karşılanması için genellikle başvuracağımız yer bankalar ve finans kuruluşlarıdır. Bu nedenle Finans kuruluşları ile olan ilişkiler çok önemlidir.

 1. Çalışılan finans kuruluşlarının değerlendirilmesi ve stratejinin oluşturulması

 2. Banka kredi limit, risk ve temel kredi performans göstergelerinin belirlenmesi

 3. Bankalar ve finansal kuruluşlar için sunum hazırlanması

Finansal Yapılandırma

 • Şirketin devamlılığı için acil nakit akışının hazırlanması ve kontrol altında tutulması

 • Uzun vadeli İş planını ve finansal modelin hazırlanması

 • Maliyet azaltma, varlık satışı ve alternatif finansal kaynak yaratılarak nakit akışın kuvvetlendirilmesi

 • Mali borçların yeni iş planına göre yapılandırılması için banka ve diğer finansal kuruluşlar ile mali borçların müzakeresi ve sonuçlandırılması

 • Operasyonel ve stratejik değişimlerin/gelişimlerin yeni iş planına göre izlenmesi

bottom of page