top of page

2014 I. Çeyrek Türkiye Kredi Haritası

BDDK tarafından hazırlanan Fintürk çalışmasının 2014 ilk çeyrek değerlendirmesini yaptık.

Türkiye’nin Finansal Haritası olan Fintürk’ün 2014 I. Çeyrek verileri BDDK tarafından geçtiğimiz hafta yayınlandı. Bu verileri birkaç bölüm halinde analiz ederek Türkiye’nin finansal haritasını daha detaylı bir şekilde incelemek ve sizlerle paylaşmak istedik. Çalışmamızın ilk bölümünde kredilerin il bazında dağılımını, kişi başına ve il başına düşen bölümünü ve takipteki alacaklar ve sektör ve bölge bazında NPL rasyolarını yorumladık.

2014 I. Çeyrek sonu itibarı ile ülkemizdeki toplam krediler (nakdi ve gayrinakdi krediler) 1.401 milyar TL’ye ulaşmıştır. Bu rakam içerisinden en çok payı alan iller 598,5 milyar TL ile İstanbul, 209,2 milyar TL ile Ankara ve 72,2 milyar TL ile İzmir’dir.


2014 I. Çeyrek Türkiye Kredi Haritası

Nakdi kredilerin bölgesel dağılımına baktığımızda ise yine Marmara Bölgesi’nin ülke rakamlarının %51’ini oluşturduğu görülmektedir.


Nakdi kredilerin bölgesel dağılımına baktığımızda ise yine Marmara Bölgesi’nin ülke rakamlarının %51’ini oluşturduğu görülmektedir.

Kişi Başına Düşen Toplam Kredi miktarında İstanbul, Ankara ve Antalya ilk 3 sırada yer alırken, kredi büyüklüğünde 3. sırada olan İzmir’in nüfusuna göre kredi hacminin düşük kaldığı kişi başı krediler kaleminden görülmektedir.


Kişi Başına Düşen Toplam Kredimiktarında İstanbul, Ankara ve Antalya ilk 3 sırada yer alırken, kredi büyüklüğünde 3. sırada olan İzmir’in nüfusuna göre kredi hacminin düşük kaldığı kişi başı krediler kaleminden görülmektedir.

Kişi Başına Düşen Toplam Kredi miktarında son 10 sırada yer alan illerimiz bölgesel bazda da en son sırada kalan Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerimizde yer alan illerimizdir.


Kişi Başına Düşen Toplam Kredi miktarında son 10 sırada yer alan illerimiz bölgesel bazda da en son sırada kalan Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerimizde yer alan illerimizdir.

Bölgesel olarak NPL rasyolarına bakacak olursak, Akdeniz, Ege ve Karadeniz Bölgelerinin takipteki nakdi kredilerinin toplam kredileri içerisindeki payının daha yüksek olduğu görülmektedir.


Bölgesel olarak NPL rasyolarına bakacak olursak, Akdeniz, Ege ve Karadeniz Bölgelerinin takipteki nakdi kredilerinin toplam kredileri içerisindeki payının daha yüksek olduğu görülmektedir.

Son olarak; sektörel Bazda NPL rasyolarına baktığımızda, seçilmiş sektörler arasında en yüksek oranını Denizcilik, Toptancılık ve İnşaat sektörlerinde, en düşük NPL rasyosunu ise Enerji ve Finansal Kurumlarda görmekteyiz. Bankalar tarafından da çok yakından takip edilen bu oranların özellikle NPL rasyosu yüksek olan sektörlerdeki firmaların kredi süreçlerine negatif etki edebileceğini düşünmekteyiz.


2014 I. Çeyrek Türkiye Kredi Haritası

Comments


bottom of page