top of page

American Apparel Inc.: Beklenen Sonuç, Chapter 11

Dış giyim ürünleri üretimi ve satışı alanında faaliyet gösteren American Apparel Inc. neden Chapter 11 koruması altına girdi?

1989 yılında Dov Charney tarafından Los Angeles’ta kurulan American Apparel Inc. dış giyim ürünlerinin üretimi ve satışı alanında faaliyet göstermektedir.

Firma satışlarını toptan, perakende ve online kanallar ile 20 ülkede ve 250 civarı mağazası ile yapmaktadır.

2008 yılı sonuna kadar karlı ve artan oranlarda büyüme gerçekleşmiştir.

2008 yılındaki güçlü ve olumlu rakamlar ile büyümesine devam eden firma 2009 yılında %18’lik hisse satışı gerçekleştirmiştir. 2008 yılındaki başarılı performansın değerlendirilmesi ile Private Equity Lion Capital 33 milyon adet hisseyi 80 milyon $’a satın almıştır.

Firma ürün model ve reklamları ile sektörde farklı bir tarz içinde olmuş diğer rakipleri ve geleneksel piyasa akışından her zaman ayrışmıştır. Özellikle reklamlarındaki sıradışı tarz çoğu zaman toplumdaki etik ilkeleri zorlamış ve bir çok tepkiye ve yasaklara maruz kalmıştır.

Firma ürün grubu moda ve trend değişimi hızlı olan dış giyim piyasasında yer almaktadır.

Firma üretim ve satış organizasyonu gereği yüksek stok ve yüksek genel yönetim giderleri ile çalışmaktadır.

Firma 2008 yılındaki PE yatırımından sonra mevcut organizasyon yapısı ve faaliyet politikalarını aynı çerçevede ve artan hacimde sürdürmüştür.


Mağaza sayılarının artması ve büyüme politikası şirketin cirosunu 2007 yılında %36, 2008 yılında %41 arttırmıştır. Cirodaki bu artış karlılığı olumlu etkilemiştir. Ancak 2009 yılında yaşanan durgunluk şirketin karlılığına yansımıştır. 2010 yılı ile beraber başlayan net zarar dönemi şirketin finansal yapısını önemli ölçüde bozmuştur.


2007 yılında 177 mağazası olan şirket 2008 yılında 259 mağazaya, 2009 yılında ise 281 mağazaya ulaşmıştır. Mağaza sayılarının bu denli artması faaliyet giderlerini arttırmış ve 2010 - 2015 yılları arasında faaliyet karı çok ciddi oranda düşmüştür. 2009 yılından itibaren olumsuz trend devam etmiş buna bağlı olarak 2009 yılında 83 milyon $ seviyesinde olan finansal borç 2015 yılı ortasında 273 milyon $ olarak gerçekleşmiştir. Finansal Borç/EBITDA oranı 2009 senesinde 1,3 düzeyindeyken sonraki dönemde bu oran EBITDA kaynaklı olarak zaman zaman eksiye düşmüş ve 2014 sonunda 154’e kadar çıkmıştır.


2009 yılı itibariyle başlayan yüksek borçlanmayla birlikte faiz giderlerindeki yaşanan artış dikkat çekmektedir. 2008 yılında 14 milyon $ olan faiz gideri 2012 yılında 42 milyon $ seviyesine ulaşmıştır. Bu durum şirketin olumsuz süre giden karlılığını daha da olumsuz etkilemiştir. American Apparel 2009 – 2014 yılları arasında 200 milyon $ faiz ödemiştir.


2009 yılına kadar ortalama 100 milyon $ seviyesinde devam eden borçluluk 2010 yılından itibaren önce kısa vadeli sonra da uzun vadeli olmak üzere ciddi bir artış trendine girmiştir. 2009 sonu itibariyle 83 milyon $ olan toplam borç 2015 yılı ikinci çeyrek itibariyle 278 milyon $ seviyesine çıkmıştır. Son 3 yılda şirket ortalama 265 milyon $ borç taşımıştır.


2007 yılı sonunda 15.22$’dan işlem gören hisse büyük oranda değer kaybetmiştir. 2009 yılında ortalama 2,5$’dan gerçekleşen hisse satış değeri 2015 yılı itibariyle 0,12$’a düşmüştür. Bu tarih itibariyle şirketin piyasa değeri 20.5 milyon $’a gerilemiştir.

2009 yılında başlayan ve 2014 sonuna kadar devam eden olumsuz finansal sonuçlar 2015 yılında önemli boyuta ulaşmıştır. Yüksek borçlanma, olumsuz marka yönetimi, yüksek dava masrafları, artarak devam eden zarar süreci, firmanın 2015’in Ekim ayında Chapter 11 koruması altına alınmasına neden olmuştur. Bu kapsamda teminatlı alacaklıların hemen hemen tamamının yeniden yapılandırma planına olumlu baktığı çalışma. yaklaşık 6 ay sürecektir. Yeniden yapılandırma çalışmalarında faaliyetlerdeki verimsiz alanların kapatılması vb. aksiyonların yanında alacaklıların belirli oranda yeni nakit finansmanı sağlaması gibi diğer finansal planlamalar üzerinde çalışılacaktır.


Temel bulgular;

1) Firma rekabet koşulları içinde son yıllardaki büyüme hedeflerine ve başarısız geçen yıl sonuçlarına rağmen temel politikalarında farklılık yaratmadan faaliyetlerine devam etmiştir. 2) Firma rekabetin çok yoğun ve trendlerin çok hızlı değiştiği piyasa dinamiklerine ilave olarak ürün detayında pozitif farklılıklar yaratamamıştır. 3) Firma riskli reklam ve tanıtım politikasını piyasadan olumsuz ayrışma ve tüketici reaksiyonunlarına rağmen değişmeksizin uzun yıllar sürdürmüştür. 4) Rekabetteki gelişmelerin veya finansal sonuçlara göre iyi örneklerin baz alınması için rakipler etkin şekilde dikkate alınmamıştır. 5) Tüketici eğilimi ve talep analizleri güçlü yapılmamış ve proaktif yeni adımlar oluşturulamamıştır. 6) Giderek olumsuz sonuçları tekrarlayan mali yapı için yeni finansal çözümlere gidilmemiştir. 7) Başarısız yıl sonuçlarına rağmen küçülme veya maliyetleri azaltıcı yeni stratejiler belirlenmemiştir. 8) Genişlemeci politika, sürekli artan borçlanma ve artan maliyetler ile sürdürülmüştür.


Alınacak dersler,

1) Faaliyette bulunulan sektör dinamiklerine paralel üretim, ürün model-tarz, satış, reklam ve tanıtım adımlarında gerekli değişimleri gecikmeksizin yapmak çok kritik öneme sahiptir. 2) Gerçekleşmeyen finansal sonuçlar güçlü şekilde analiz edilerek gerekli tespitler yapılmalıdır. 3) Güçlü analizler ile belirlenen finansal ve faaliyet gelişim alanları için yine finansal ve faaliyete dayalı çözümler oluşturulmalıdır. Bu konuda gerektiğinde dış kaynak desteği alınmalıdır. Stratejiler gecikmeksizin belirlenmelidir. 4) Rekabet ve rakiplerin uygulamaları dikkatle izlenmeli ve aksiyonlara dönmesi gereken tespitler güçlü şekilde yapılmalıdır. 5) Üretim ve satış süreçlerinde gerekli verimli değişimlere daha etkin olarak gidilmelidir. 6) Olumsuz süreçleri sonlandırmak için güçlü ve radikal finansal aksiyonlar alınmalıdır.


Besfin Yorumu

Şirketler faaliyette bulundukları sektöre ve ürün grubuna bağlı olarak, tüketici eğilimini ve beklentilerini, içinde bulundukları rekabet ve rakiplere göre doğru zamanlamada ele almalı ve etkin sonuçlara gitmelidir. Doğru zamanda finansal sonuçları okumak ve yeni stratejiler geliştirmek, küçülmek,Yeniden Yapılandırma ve Finansal Borç Yönetimi yapmak, sorunlu dönemden/kapsamdan kaçınmanın veya çıkmanın en önemli yatırımlarındandır.

Comments


bottom of page