top of page

Halka Arz Süreci

Güncelleme tarihi: 9 May 2020

Siyasi hareketliliğin duraksamasıyla beraber piyasalardaki belirsizlik ortamı yavaş yavaş kaybolmaktadır. USD / TL kurundaki volatilitenin azalması, Kredi Garanti Fonu ve Teşviklerin piyasayı hareketlendirmesiyle ülke ekonomisinin 2017’nin ilk 3 ayında gerçekleştirdiği %5’lik büyümeyi yılın geri kalanına da yansıtması beklenebilir. Özellikle ihracatın ilk çeyrekte ciddi bir ivme kazanması firmaların finansman sorununa yapılan pansumanların da bir sonucu olarak değerlendirilebilir.

Firmaların finansman sorununu çözmelerini ve daha güçlü bir mali yapıya kavuşmalarını sağlayan ayaklardan biri de Halka Arzdır. Halka Arz geniş anlamda tüm sermaye piyasası araçlarının (hisse senedi, tahvil, varant, kira sertifikası vb.) satın alınması için her türlü yoldan yapılan genel bir çağrı ve bu çağrı devamında gerçekleştirilen satışı ifade eder. Halka arz edilmiş sayılan anonim ortaklıkların ortak sayısı 500’den fazla ve Sermaye Piyasası Kanunu’na tabi olmalıdır.

İçeriğin tamamını görüntülemek için tıklayın.

تعليقات


bottom of page