top of page

İşletme Sermayesi Planlaması Geride Kalıyor

Artan rekabet ortamında karlılık yapısını koruyabilecek bir büyüme stratejisi, ortaya çıkacak olan işletme sermayesi gereksiniminin azami ölçüde planlanmasını mecburi kılıyor.


"Şirketler orta-uzun vadeli büyüme planlarını yaparken kapasite gereksinimlerini kolaylıkla tespit etmekte ancak büyüme hedeflerinin net işletme sermayesi üzerine olan etkisini dolayısı ile de ne kadar ek fon ihtiyaçları olacağını göz ardı edebilmektedirler. Bu durum da büyüme odaklı şirketlerin mali yapılarını olumsuz etkilemektedir.


İşletme Sermayesi Planlaması Geride Kalıyor

Şirketlerin işletme sermayesi ihtiyacını belirleyen nakit çevirme süresi istatistiklerine baktığımızda 2004 ve 2012 yıllarında bu sürenin 10 gün arttığı görülmektedir. Bu artıştaki etken alacak devir sürelerindeki uzamadır. Artan rekabet ve daralan kar marjları ile yeni pazarlara açılan şirketler piyasaya girişin gereği olarak yeni müşterilerine vadelendirmeler yapmakta ve tahsilat sürelerini uzatmaktadırlar. Ancak eş zamanlı olarak borç ödeme sürelerine yansımayan alacak sürelerindeki bu artış şirketlere 10 günlük ciroları kadar ek kaynak ihtiyacı doğurmaktadır.

Bir örnekle açıklamak gerekirse 100 milyon TL cirosu olan bir firmanın 63 günlük faaliyet döngüsü ile ihtiyaç duyduğu net işletme sermayesi 17 milyon TL seviyesindedir. Bu sürenin 73 güne uzaması ile net işletme sermayesi ihtiyacı 20 milyon TL’ye yükselmektedir. Bu tabloya bir de %10’luk bir büyüme eklenecek olursa 2012 yılında 100 milyon TL ciro yapan ve 17 milyon TL işletme sermayesi amaçlı kredi kullanan bir firma 2013 yılında cirosunu 110 milyona çıkardığında 22 milyon TL kredi kullanır duruma gelecektir. Kredilerdeki bu hızlı büyüme bir süre sonra firmanın ratingini olumsuz yönde etkileyecektir.


İşletme Sermayesi Planlaması Geride Kalıyor

Comments


bottom of page