Finansal Danışmanlık

Müşterilerinin stratejik, operasyonel ve finansal hedeflerini belirlemelerinde ve uygulamalarında yardımcı olmakta, detaylı bütçe ve proforma mali tablo çalışmaları ile yükselen rating ve güçlü bir bilançoya ulaşmalarını sağlamaktadır.Finansal Danışmanlık

Besfin’in en temel ilkesi kurumsal müşterilerine kaliteli bir finansal danışmanlık hizmeti sunmaktır. Finansal danışmanlık hizmeti kapsamında müşterilerinin finansal, staratejik ve operasyonel alanlarında gelişmesi ve hedeflerini gerçekleştirmesine yönelik hizmet sağlamakta ve yol göstermektedir. Bu alanda gösterdiği başlıca hizmetler: mevcut durum analizi hazırlanması, firmaların potansiyellerinin ve güçlü yönlerinin belirlenmesi, finansal çıkmazlar için etkin çözümlerin bulunması, yatırımların doğru finansmanı, finsansal esneklik ve gücün yakalanması. Besfin, farklı sektörlerde faaliyet gösteren birçok şirkete aşağıdaki başlıklarda finansal danışmanlık hizmeti vermektedir.

 • Finansal Due Diligence
 • Finsansal Yönetim, Planlama ve Krediler
 • Finansal Yapılandırma

Finansal Due Diligence:

 • Finansal durum değerlendirmesi, mali borçların analizi ve gelişim alanlarının belirlenmesi
 • Kritik performans göstergelerinin (KPI) belirlenmesi ve kurum stratejisinin oluşturulması
 • Pazar, trend ve rekabet analizi, mevcut durumu ve gelecek görünümü
 • Büyüme planlarının alternatif senaryolara göre hazırlanması
 • Şirketlerin finansal ve faaliyet analizlerinin yapılarak, olası sorunların veya potansiyel fırsatların belirlenmesi

Finansal Yönetim, Planlama ve Krediler

 • Yeniden değerleme, işletme sermayesi yönetimi, varlık satışı vb.yöntemler ile borç ödeme kapasitesinin arttırılması
 • Sermaye Artışı, finansal giderlerin azaltılması ve borçluluk rasyolarının iyileştirilmesi
 • Kısa ve uzun vadeli iş planının hazırlanması
 • Bütçe, Nakit Akışı, Bilanço ve Gelir Tablosu Projeksiyonu oluşturulması ve Temel Finansal Rasyoların belirlenmesi
 • Banka ilişkilerinin yönetilmesi, kredi limit, risk ve diğer kredi performans göstergelerinin belirlenmesi
 • Kur riskinin yönetilmesi ve hedeflerin belirlenmesi

Finansal Yapılandırma

 • Şirketin devamlılığı için öncelikli nakit akışının sağlanması, kısa vadeli ödemelerin bir plana bağlanması, maliyetlerin azaltılması ve uzun vadeli sağlam banka ilişkilerinin kurulması gibi hedeflerin belirlenmesi
 • Finansal ve operasyonel aksiyonların, yöntemlerin belirlenmesi, model ve iş planının oluşturulması, varlık değerlemesi, kaynak araştırması, verimlilik analizi ile finansal sorunlar için alternatif çözümler önerilmesi
 • Mali borçların yeni iş planına göre planlaması, banka ve diğer finansal kuruluşlar ile mali borçların müzakeresi,
 • Mali borçlar ile ilgili müzakerelerin sonuçlandırılması, banka kredi limitlerinin organize edilmesi,
 • Operasyonel ve stratejik değişimlerin/gelişimlerin yeni iş planına göre izlenmesi