top of page

Bursa ve Türkiye Ekonomisine Genel Bakış

Güncelleme tarihi: 9 May 2020

Bursa sanayisi hem üreten hem de ürettiğini ihraç eden konumuyla Türkiye ekonomisinin önemli yapı taşlarından birini oluşturmaktadır.

Bursa gerek sanayi ve teknolojinin bir araya gelmesi gerek coğrafi konumu sebebiyle Türkiye ekonomisi açısından oldukça önemli bir yere sahiptir. Bursa sanayisi hem üreten hem de ürettiğini ihraç eden konumuyla Türkiye ekonomisinin önemli yapı taşlarından birini oluşturmaktadır.


Türkiye ekonomisi sektör bazında analiz edildiğinde son 5 yılda büyümeye en çok katkının hizmet sektörü tarafından verildiği görülmektedir. 2008 yılındaki krizden bu yana toparlanma sürecine giren ekonomi 2012 yılından itibaren geçmişe kıyasla daha yatay bir büyüme trendi izlemeye başlamıştır.

Tarım sektörü 2014 yılında daralarak ekonomik açıdan kötü bir yıl geçirmiş olup, 2015 yılında %7,6’lık büyüme hızı ile yeniden toparlanma sürecine girmiştir. Sanayi sektörüne bakıldığında ise, 2011’de %10 olan büyüme hızı bir sonraki sene %1,6’ya kadar gerilemiş olup daha sonraki yıllarda da beklentilerin altında seyrederek %3,5 dolaylarında bir performans sergilemiştir.

2015 yılında önceki yıla göre %4 büyüme gerçekleşen GSYH’de yaklaşık %60’lık pay ile hizmet sektörü ilk sıradadır. Sanayi sektörünün payı ise 2014’te artmış olup, sonrasında tekrar 2013 seviyesine gerileyerek beklentilerin altında kalmıştır. 2015 yılında büyümeye pozitif etkisi olan bir diğer sektör de tarım olmuştur.Bursa’nın sanayici firmalarının toplam sanayi üretimi içerisindeki ciro paylarına bakıldığında Bursa adına öne çıkan 3 sektör görülmektedir. 2014 yılı rakamları baz alınarak yapılan karşılaştırmada Bursa’nın 1000 sanayi firması içerisinde satış rakamları açısından en yüksek payı elde ettiği sektör otomotivdir.

Bursa tekstil alanında Türkiye’de sektörün lokomotifi konumundadır. Türkiye’deki tekstil üretiminin yaklaşık %22’si Bursa’da gerçekleşmektedir. Tekstil, Bursa’nın en önde gelen sektörlerinden biri olarak ülke üretimine ciddi katkılarda bulunmaya devam etmektedir.Otomotiv sektöründeki üretimin de yaklaşık %34’ü Bursa’da gerçekleşmektedir.

Gıda, tarım ve hayvancılık sektöründe de Bursa toplam üretimden aldığı %8 pay ile geçmiş yıllardaki konumunu korumuş ve dengeli bir çizgide devam etmektedir.


Türkiye’nin son 3 yıldaki ihracatının 150 Milyar USD seviyesinde olduğu görülmektedir. Bursa ise ihracattan yaklaşık %7 pay alarak, yıllık ortalama 10 Milyar USD’lik ihracat gerçekleştirmektedir. Bu durum, Bursa’nın üretim ve yurtdışı pazarına dönük satış konusunda oldukça başarılı bir grafik çizdiğinin önemli göstergelerinden birisidir.


2015 yılında Türkiye’de toplam istihdam 26 milyonun üzerindedir. Bu istihdamın yarısından fazlası hizmet sektöründe gerçekleşirken, toplam istihdamın yaklaşık %28’i sanayide %21’i de tarım sektöründe gerçekleşmiştir. Sanayideki istihdam artışı 2015 yılında genel istihdam artışının gerisinde kalarak sanayi istihdam payının az da olsa düşmesine sebep olmuştur.


Bursa’nın Türkiye istihdamındaki yerine bakılacak olursa son iki yıl içerisinde toplam payı sabit kalmış olup değişiklikler sektörel bazda yaşanmıştır. Tarım ve hizmet sektörlerinde toplam istihdamdan aldığı paylarda artışlar olurken, sanayi sektöründeki istihdamın aldığı payda azalma meydana gelmiştir. Bursa sanayi istihdamı Türkiye sanayi istihdamının 2014 yılında %8’ini 2015 yılında %7,4’sini oluşturmuştur.

Türkiye’nin 2016 yılı Haziran ayı itibariyle nakdi kredileri incelendiğinde, toplam nakdi kredilerin 1.5 Trilyon TL olduğu görülmektedir. Bu kredilerin 49 Milyar TL’si ise Bursa merkezli olup toplam nakdi kredilerin yaklaşık %3’ünü oluşturmaktadır. Bursa, nakdi kredilerin hacmi bakımından Türkiye’nin en büyük 5’inci şehir konumundadır.


Toplam mevduat hacmi ise 2016 yılı Haziran ayı itibariyle 1.3 Trilyon TL’dir. Mevduatlarda Bursa’nın payı 33 Milyar TL olup toplam tutarın yaklaşık %2,5’ine denk gelmektedir. İstanbul, Ankara ve yurtdışı mevduatlarından sonra Bursa en yüksek mevduat tutarına sahip şehirlerden biri olarak karşımıza çıkmaktadır.

Ayrıca, toplam krediler içerisinde takipteki krediler oranına bakıldığında Bursa’da bu oran %2,64 iken Türkiye genelinde %3,30 olarak karşımıza çıkmaktadır. Toplam kredilerin toplam mevduata olan oranında ise Türkiye ortalaması 1,24 iken Bursa’da 1,55 seviyesindedir. Diğer büyük şehirlerden İstanbul ise 1,13 ile kredilerin mevduata olan oranında Türkiye ortalamasının da üzerinde bir performans sergilemektedir.

Türkiye’de yabancı sermayeli firma sayısına bakıldığında toplamda 1.245 firmanın faaliyet gösterdiği görülmektedir. Bu firmaların %10’u Bursa’da faaliyet gösterirken genel dağılım Almanya ve Fransa başta olmak üzere Avrupa ve ABD şeklindedir.


Ekonomik açıdan değerlendirildiğinde Bursa, Türkiye’nin sanayide öncü şehirlerinden biri olarak karşımıza çıkmaktadır. Otomotiv ve tekstil sektörlerinin başı çektiği Bursa sanayisi üretim ve istihdam açısından üst sıralarda yer almaktadır. Krediler bakımından başarılı bir grafik sergilenirken, kredilerin mevduatlara olan oranı ise tasarruf konusunda Türkiye ortalamasının gerisindedir. Yabancı sermayenin de yoğun rağbet gösterdiği şehirlerden biri Bursa olurken, ekonomik yapısı dikkate alındığında bu oranın daha yukarılarda olması beklenmektedir. Doğru politika ve stratejiler geliştirildiği sürece Bursa ekonomisinin gerek Türkiye gerek Dünya ekonomisinde giderek önemi artan bir konuma geleceğine ise şüphe yoktur.

Comments


bottom of page