top of page

İSO 1. 500 Sanayi Firmaları 2016 Yılı Analizi

Güncelleme tarihi: 9 May 2020

2016 yılı mali verilerine göre Türkiye'nin 500 büyük sanayi firması incelenmiştir.

İstanbul Sanayi Odası'nın yayınladığı en büyük 500 firmanın toplu mali tablolarına baktığımızda 2016'nın birçok olumsuzluğa rağmen karlılıklarının arttığı bir yıl olduğu gözlenmiştir. Ancak operasyonel karlılık artarken finansman giderlerinin önüne istenen kadar geçilememiştir. Öte yandan mali borçların bilançodaki payı yükselmekte, özkaynakların payı ise azalmaktadır.


Çalışmanın tamamına linkten ulaşabilirsiniz:

Comments


bottom of page