top of page

Türkiye Ekonomisi ve Yükselişte Olan Sektörler

Güncelleme tarihi: 28 Nis 2020

Tüketicilerin ihtiyaçlarını en hızlı ve basit yoldan karşılayabilen internet ve mobil kullanımının ilerleyen yıllarda da gün geçtikçe artan bir şekilde ön plana çıktığı görülmektedir. Turizm ve İnşaat sektörlerinin, gelecekte de Türkiye gibi potansiyelini geliştirmekte olan ülkelerde, ekonomik açıdan büyük katkılarda bulunacağını ve önemli yatırım imkânları doğuracağı düşünülmektedir. Hızla büyüyen nüfus ve talebin etkisi ile önümüzdeki yıllarda Dünya genelinde yaşanması muhtemel kaynak sorunu sebebiyle araştırmaya dâhil edilen Alternatif Enerji Kaynakları bölümünde, Türkiye ve Dünya’da Rüzgâr enerjisi kullanımında yaşanan artış trendi irdelenmiştir.

Araştırmada, Türkiye ekonomisinin büyümesi ve Gayri Safi Yurtiçi Hasıla içinde en yüksek pay alan sektörler ele alınarak gelecek 10 yıl içinde bu sektörlerin nasıl bir büyüme süreci içine gireceği incelenmiştir. Ekonomi içinde yüksek paya sahip olan sektörlerin ülke ekonomisiyle aynı paralellikte büyüyeceği görülmektedir.

Büyüyen nüfus ve yükselen kişi başı milli gelir ile devamlı gençleşen Türkiye nüfusunun tüketim harcamaları incelenmiş ve hangi sektörden hangi ürünlerin bu harcama eğilimi içinde en yüksek pay aldığı belirtilmiştir.

Sektörel bazda, Perakende, Turizm ve İnşaat sektörlerinin büyümesi ve ekonomiye olan etkilerinin incelendiği çalışmada özellikle günümüz hayatında önemli bir yere sahip olan internetin tüketim üzerine olan etkileri incelenmiştir. İnternet kullanımındaki artışla beraber artan mobil cihaz kullanımı dikkate alınarak yükselen trendler incelenmiş ve bu bağlamda Reklamcılık alanında eğilimin hangi yönde olacağı sonucuna varılmıştır.

İlerleyen yıllarda, büyüyen dünya nüfusu ve artan tüketim yüzünden doğal kaynakların temininde yaşanacak sorunlar sebebiyle günümüz ekonomilerinde önemini arttıran Alternatif Enerji Kaynaklarına çalışmamızda yer verilmiş, bu alanda Türkiye ve Dünya genelinde artış gösteren eğilimler belirtilmiştir.

Çalışmanın diğer bir önemli bölümünde; küresel anlamda gelecek yıllarda ekonomik beklentileri iyimser ve kötümser olan ülkelerin büyümeleri hakkında bir inceleme yapılmış, yatırımcılar için yeni pazarlarda ve mevcut yatırımlarının bulunduğu bölgelerde geliştirecekleri stratejiler konusunda aydınlatıcı ipuçları verilmiştir.Çalışmanın son bölümünde ise; önümüzdeki 5 yıl içinde gelişme gösteren makro trendler incelenmiş, ekonomi ve sektörleri geniş anlamda bağlayan stratejik bilgiler verilmiştir.

Yaptığımız bu çalışmanın özeti olan bu dosya da araştırma hakkında kısa bilgiler içermektedir. Çalışmamızın detaylı halini "Türkiye Ekonomisi ve Yükselişte Olan Sektörler” adındaki araştırma raporunda bulabilirsiniz.Comments


bottom of page