top of page

Proje Finansman Yatırım Danışmanlığı

Besfin, 2011 yılından bu yana çok güçlü ekibi, sektör bilgisi ve finansal modellemede karşılaştırılamayacak geniş teknik bilgi seviyesi ile başta sanayi, enerji, gayrimenkul, altyapı ve turizm olmak üzere yurt içi ve yurt dışında, İtalya, Cezayir, Sırbistan, Mısır ve Pakistan’da birçok yatırımın proje finansmanında aktif rol almıştır.

BESFİN

Bugüne kadar 5.5 milyar USD’nin üzerinde 30’dan fazla proje ve yatırıma yaklaşık 1.7 milyar USD’lik en uygun koşullarda finansman sağlanmasına danışmanlık yaptık, yatırımcılar ile birlikte çalıştık ve başarı oranımız % 95’dir.

 

Çalışma prensibimiz performans ve değer odaklıdır. Biz her zaman iyi bir yatırımın ve bu yatırım için hazırlanmış kapsamlı bir çalışma dosyasının her zaman fon sağlayabileceğine inanıyoruz.

Proje ve Yatırım Finansmanı Danışmanlığı hizmetimiz; detaylı yatırım gelir ve gider analizi ve finansman yapısının kurulması, kreditör ve yatırımcı bilgilendirme dokümanının (information memorandum) hazırlanıp sunulması ve son olarak yatırımın gerekli finansmanının sağlanması için ilgili kuruluşlarla kredi sürecinin yönetilmesi olmak üzere üç temel aşamadan oluşmaktadır.

ANALİZ VE MODELLEME

  • Hazırladığımız analitik ve dinamik finansal modeller ile yatırımın derinlemesine analizi sağlanırken aynı zamanda model içerisinde çeşitli senaryolarla öncelikle yatırımcılar açısından yatırımın finansal karlılığı test edilmekte, makroekonomik gelişmeler, maliyet artışları, fiyat değişiklikleri, süre aşımları gibi hassasiyet konuları ile yatırımın kredi geri ödeme kapasitesi, risk ve değerliliği (valuation) ölçülmektedir.

INFORMATION MEMARANDUM

  • Yatırımın finansmana fon koyacak yatırımcı ve kreditörler için fizibilite raporunun (Information Memarandum) hazırlanması. Çok iyi hazırlanmış bir  Information Memarandum  yatırıma fon sağlamanın en önemli aşamasıdır.

PREZENTASYON

  • Finansal fizibilite raporumuz veya Information Memarandum çok sayıda yerli ve yabancı yatırımcı ve kreditör kuruluşlara prezantasyonu yapılarak finansmana yüksek katılım sağlanır. Kredi, Term Sheet görüşmeleri ve kredi sözleşmelerinin yapılması aşamasında aktif olarak yer alıyoruz. Yatırım kararı ile başlayıp finansmanının sağlanıp gelir getirmeye başladığı aşamaya kadar sizlerin yanındayız.

Size Her Zaman Yardımcı Olmak İsteriz

Proje ve Yatırım Finansmanı Danışmanlığı hizmetimiz hakkında daha fazla bilgi edinmek için ekibimiz ile mail adresleri üzerinden veya web iletişim sayfamızda bulabileceğiniz telefon numaraları aracılığıyla bizlerle ulaşabilirsiniz.

bottom of page