top of page

HİZMETLERİMİZ

Biz Neler Yapıyoruz?

Besfin, müşteri memnuniyetine odaklı, ana prensibi yüksek kaliteli danışmanlık sağlamak olan bir Kurumsal Finans Danışmanlık firmasıdır. Başta; İstanbul, Ankara ve İzmir olmak üzere çeşitli illerde farklı sektörde faaliyet gösteren müşterilerine profesyonel bir hizmet sunmaktadır.

Image by freestocks

DİJİTAL FİNANSAL DANIŞMANLIK

Dilediğiniz yerde, yüz yüze gelmeden mükemmel müşteri deneyimini sizlere sunuyoruz.

Businessmen

ŞİRKET SATINALMA VE BİRLEŞME DANIŞMANLIĞI

Süreç danışmanlığı, şirket  değerlemesi ve kurumsal finansman temellerinde oluşturduğumuz M&A danışmanlığı hizmetimiz ile müşterilerimizle yakın ilişkiler kurmakta, sahip olduğumuz geniş iş çevresi sayesinde müşterilerimizin taleplerine stratejik çözümler üretmekteyiz.

Image by Chris Davis

FİNANSAL DANIŞMANLIK

Müşterilerinin stratejik, operasyonel ve finansal hedeflerini belirlemelerinde ve uygulamalarında yardımcı olmakta, detaylı bütçe ve proforma mali tablo çalışmaları ile yükselen rating ve güçlü bir bilançoya ulaşmalarını sağlamaktadır

Glass Buildings

PROJE FİNANSMANI DANIŞMANLIĞI

Proje ve Yatırım Finansmanı Danışmanlığı hizmetimiz; detaylı yatırım gelir ve gider analizi ve finansman yapısının kurulması, kreditör ve yatırımcı bilgilendirme dokümanının (information memorandum) hazırlanıp sunulması ve son olarak yatırımın gerekli finansmanının sağlanması için ilgili kuruluşlarla kredi sürecinin yönetilmesi olmak üzere üç temel aşamadan oluşmaktadır

bottom of page